Interbibliothecaire bruikleen

De ITG bibliotheek maakt deel uit van het Antilope/Impala netwerk, de gemeenschappelijke catalogus en het consortium voor de levering van documenten van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken.

Daarom:

  • Kan de ITG bibliotheek voor haar klanten documenten bestellen bij andere bibliotheken (voorwaarden).
  • Levert de ITG bibliotheek zelf ook documenten aan geregistreerde Impala leden.
  • Aanvragen van buitenstaanders (zowel bedrijven en instellingen als particulieren) die niet via het Impala netwerk doorgegeven worden, kunnen enkel aanvaard worden als ze schriftelijk (brief, fax, e-mail) zijn en als aan de hierbij geldende financiële voorwaarden voldaan wordt.

Aanvragen aan andere bibliotheken

Boeken of fotokopies van tijdschriftartikels niet beschikbaar in de ITG bibliotheek, kunnen aan andere bibliotheken opgevraagd worden, onder de geldende voorwaarden voor interbibliothecaire bruikleen:

  • Aanvragen van ITG personeel worden aanvaard wanneer ze ondertekend zijn door een personeelslid met de nodige budgetverantwoordelijkheid. Ze worden dan op de lopende rekening van het departement (of extern fonds) in kwestie aangerekend. Standaardkostprijs: 5 Euro per item.
  • Aanvragen van buitenstaanders voor fotokopies of boeken aan andere bibliotheken worden niet aanvaard.

Aanvragen van andere bibliotheken

De ITG bibliotheek levert zelf ook fotokopies aan andere bibliotheken, hetzij via het Belgisch nationaal document leverantie netwerk Impala, of op basis van schriftelijke verzoeken per post, telefax (+32 (0)3 247 07 48) of e-mail (docdel@itg.be).

Kostprijs

  • Artikels tot 30 pagina's opgestuurd via post of telefax kosten 7 Euro. Extra pagina's kosten 0,10 Euro per stuk.
  • Aanvragen voor elektronische versies van gedrukte artikels (uitsluitend binnen het Impala circuit), kosten 6,80 Euro Artikels langer dan 30 pagina's worden niet in elektronische formaat geleverd.

De rekeningen volgen na elk kwartaal. Voor elke faktuur wordt minimum 13 Euro aangerekend, ook als de prijs voor de geleverde diensten minder dan 13 Euro bedraagt.

Aanvragen van derden worden op dezelfde wijze behandeld, op voorwaarde dat zij in geschreven of elektronische vorm gesteld worden. Telefonische aanvragen worden niet aanvaard. Wie verbonden is aan een universiteit of instelling voor hoger onderwijs wordt verzocht een beroep te doen op de bibliotheekfaciliteiten van de eigen instelling (interbibliothecaire bruikleen).