Interbibliothecaire bruikleen en leveren van externe documenten

De ITG bibliotheek maakt deel uit van het Antilope/Impala netwerk, de gemeenschappelijke catalogus en het consortium voor de levering van documenten van de Belgische wetenschappelijke bibliotheken.

Daarom:

  • Kan de ITG bibliotheek voor haar klanten documenten bestellen bij andere bibliotheken (voorwaarden).
  • Levert de ITG bibliotheek zelf ook documenten aan geregistreerde Impala leden.
  • Aanvragen van buitenstaanders (zowel bedrijven en instellingen als particulieren) die niet via het Impala netwerk doorgegeven worden, kunnen enkel aanvaard worden als ze schriftelijk (brief, fax, e-mail) zijn en als aan de hierbij geldende financiële voorwaarden voldaan wordt.