Uitleen en aankoop van boeken

Het ITG personeel en wetenschappelijke medewerkers kunnen tot vijf boeken ontlenen voor een maximum periode van vier weken. Voor gebonden tijdschriftvolumes geldt een maximum uitleenperiode van één week. Ongebonden tijdschriftnummers kunnen enkel ontleend worden na toelating van de bibliothecaris. ITG studenten kunnen één boek tegelijkertijd uitlenen voor een periode van één week.

Een deel van de bibliotheekcollectie wordt in de diverse departmenten bewaard. Dit wordt steeds aangegeven in de ITG Book & Document Holdings catalogus.

Occasioneel kunnen boeken aan andere bibliotheken uitgeleend worden, via de gestandaardiseerde interbibliothecaire bruikleen procedures. Deze mogelijkheid wordt evenwel per individuele aanvraag afgewogen.

De ITG bibliotheek verkoopt of bestelt geen boeken voor particulier gebruik, noch voor ITG personeel, noch voor ITG studenten of buitenstaanders. Bestellingen ten behoeve van departementen, projecten of cursussen: lees de engelse versie van deze pagina.