Inrichting van de bibliotheek

De bibliotheek strekt zich uit over twee verdiepingen. De ingang bevindt zich op de bovenste (vierde) verdieping. Deze is te bereiken via de lift of de trap langs de kant van de parking van het ITG.

Op de bovenste verdieping bevinden zich rechts van de ingang: de balie, de administratie, de kopieerkamer, een stafkamer (alleen toegankelijk voor het academisch en wetenschappelijk personeel van het ITG) en een gesloten magazijn. Links van de ingang bevindt zich de boekenleeszaal (leeszaal Broden), met achteraan de vergaderzaal Janssens en een groepsstudielokaal.

Op de onderste verdieping (uitsluitend te bereiken via de binnentrap in de boekenleeszaal) bevindt zich de tijdschriftenleeszaal (leeszaal Rodhain), twee groepsstudielokalen en een stille ruimte.

De belangrijkste bibliotheekcollecties zijn vrij raadpleegbaar: tijdschriften zijn alfabetisch op titel geklasseerd, boeken per onderwerp (Barnard classificatie). Wanneer boeken of tijdschriften niet in de leeszalen ondergebracht zijn, wordt dit steeds aangegeven in de respectievelijke elektonische catalogi ITG Book and Document Holdings en ITG Serials Holdings. Van de tijdschriftencatalogus bestaat ook een handige gedrukte versie die te raadplegen is in alle afdelingen van de bibliotheek. Een elektronische PDF versie is gratis beschikbaar.

Leeszaal Broden

In de leeszaal Broden bevinden zich de belangrijkste en meest recente boeken, de lopende jaargangen van de tijdschriften en de volledige verzamelingen van de voornaamste bibliografische tijdschriften. Ook de computers voor het consulteren van catalogi en databases bevinden zich in deze leeszaal, links naast de ingang.

Boeken

De boeken worden per onderwerp gerangschikt (zie: Barnard classificatie van boeken) op de rekken achteraan. Een alfabetische klapper van de onderwerpen vindt men op de posters naast de publiekscatalogi op computer (links naast de ingang van leeszaal Broden). De boeken kunnen vrij uit de rekken worden genomen, doch dienen na lezing op de daartoe bestemde klasseertafel gelegd!

Lopende tijdschriftjaargangen

De lopende jaargangen van de tijdschriften worden in speciale rekken met schuine legborden bewaard. Ze zijn alfabetisch gerangschikt op hun titel. Het jongste nummer van ieder tijdschrift ligt op het schuine legbord, de andere nummers van de lopende jaargang bevinden zich onder dit (opklapbare) legbord. Leg ze na lezing precies op hun plaats terug of deponeer ze op een klasseertafel!

Wanneer een jaargang volledig is, wordt deze gebonden en ondergebracht in de tijdschriftenleeszaal (leeszaal Rodhain).

De volledige collecties van de voornaamste bibliografische tijdschriften bevinden zich in een aparte sectie tegen de linker wand van leeszaal Broden. Ze zijn gerangschikt per discipline. Ze kunnen vrij ter plaatse worden geraadpleegd. Na gebruik zet men ze precies op hun plaats terug in het wandrek.

Aanzitten aan de wandrekken gebeurt uitsluitend om de bibliografische tijdschriften te raadplegen. Raadpleging van boeken of andere tijdschriften gebeurt aan de individuele leestafels.

Oudere boeken, minder belangrijke tijdschriften, onvolledige tijdschriftjaargangen, rapporten, dissertaties en allerlei andere publicaties zijn ondergebracht in een gesloten magazijn. Ze zijn te bevragen aan de balie. Nog andere boeken behoren toe aan bepaalde onderzoeksafdelingen en kunnen enkel in deze afdelingen worden geraadpleegd of dienen voor consultatie in de bibliotheek te worden opgevraagd.

Leeszaal Rodhain

In de tijdschriftenleeszaal Rodhain zijn de volledige collecties (met uitzondering van de lopende jaargangen) van bijna alle tijdschriften ondergebracht. Ze zijn alfabetisch gerangschikt op hun titel. Onvolledige jaargangen en enkele minder belangrijke tijdschriften zijn ondergebracht in een gesloten magazijn (zie gedrukte tijdschriftencatalogus). Deze zijn te bevragen aan de balie. Alle tijdschriftenbanden in leeszaal Rodhain kunnen vrij uit de rekken genomen worden, doch dienen na lezing op een klasseertafel te worden gelegd!

Grote formaten en bepaalde rapporten aangaande Congo-Kinshasa/Zaïre, Rwanda en Burundi zijn apart ondergebracht in de kast onder de binnentrap.

Leeszaal Dubois

Het staflokaal Dubois is uitsluitend toegankelijk voor het academisch en wetenschappelijk personeel van het ITG. De tijdschriften en boeken die tijdens de voorafgaande week werden ontvangen, worden hier uitgestald en ter plaatse geraadpleegd. Na lezing of fotokopie legt men ze precies op hun plaats terug.

Het uitgestalde materiaal wordt iedere maandagvoormiddag omgewisseld. De boeken verhuizen dan naar de boekenrekken en de tijdschriften naar de uitstalkasten van leeszaal Broden; terwijl de bibliografische tijdschriften in de wandkasten bij de rest van de collectie geplaatst worden.