Inrichting van de bibliotheek

De bibliotheek bevindt zich op de bovenste (vierde) verdieping van het hoofdgebouw. Deze is te bereiken via de lift of de trap langs de kant van de parking van het ITG.

Rechts van de ingang bevinden zich de balie, de bibliotheekadministratie, de kopieerkamer, en een gesloten magazijn. Links van de ingang bevinden zich de voornaamste boeken- en tijdschriftencollecties alsook het institutionele computerlab. Achteraan zijn er nog een vergaderzaatje en een kleine studie.

De belangrijkste bibliotheekcollecties zijn vrij raadpleegbaar: tijdschriften zijn alfabetisch op titel geklasseerd, boeken per onderwerp (Barnard classificatie). Wanneer boeken of tijdschriften niet in de leeszalen ondergebracht zijn, wordt dit steeds aangegeven in de respectievelijke elektonische catalogi ITG Book and Document Holdings en ITG Serials Holdings. Van de tijdschriftencatalogus bestaat zowel een handige gedrukte versie als een elektronische PDF versie.

Boeken

De boeken worden per onderwerp gerangschikt (zie: Barnard classificatie van boeken). Een alfabetische klapper van de onderwerpen vindt men op de posters naast de publiekscatalogi op computer (links naast de ingang). De boeken kunnen vrij uit de rekken worden genomen, doch dienen na lezing op de klasseertafel gelegd!

Tijdschriften

De lopende jaargangen van de tijdschriften worden in speciale rekken met schuine legborden bewaard in het fotokopieerlokaal. Ze zijn alfabetisch gerangschikt op hun titel. Het jongste nummer van ieder tijdschrift ligt op het schuine legbord, de andere nummers van de lopende jaargang bevinden zich onder dit (opklapbare) legbord. Leg ze na lezing precies op hun plaats terug of deponeer ze op een klasseertafel! Wanneer een jaargang volledig is, wordt deze gebonden en alfabetisch ondergebracht in de tweede helft van de leeszaal. Onvolledige jaargangen en enkele minder belangrijke tijdschriften zijn ondergebracht in een gesloten magazijn (zie gedrukte tijdschriftencatalogus). Deze zijn te bevragen aan de balie.

Speciale collecties

De volledige collecties van de voornaamste bibliografische tijdschriften bevinden zich in een aparte sectie tegen de linker wand van de leeszaal. Ze zijn gerangschikt per discipline. Daarna volgt een selectie van 'core collections' inzake tropische geneeskunde. Ze kunnen vrij ter plaatse worden geraadpleegd. Na gebruik zet men ze precies op hun plaats terug in het wandrek.

Overige collecties

Oudere boeken, minder belangrijke tijdschriften, onvolledige tijdschriftjaargangen, rapporten, dissertaties en allerlei andere publicaties zijn ondergebracht in een gesloten magazijn. Ze zijn te bevragen aan de balie. Nog andere boeken behoren toe aan departementale onderzoeksafdelingen en kunnen enkel in deze afdelingen worden geraadpleegd of dienen voor consultatie in de bibliotheek te worden opgevraagd.

Vergader- en studiezaaltjes

Deze 2 zaaltjes achterin de leeszaal (max. capaciteit 10 en 4 personen) kunnen gebruikt worden voor vergaderingen, groepswerk of individuele studie. Reserveren bij de balie is aanbevolen. Sluit bij gebruik a.u.b. de deur om lawaaihinder te vermijden.