De bibliotheek

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) te Antwerpen is voornamelijk gespecialiseerd in volgende onderwerpen: tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde en veeteelt.

De bibliotheek bezit 30.000 boeken en ontvangt circa 10.000 wetenschappelijke tijdschriften, voornamelijk in elektronisch formaat. Het aantal gebonden tijdschriftenjaargangen bedraagt ongeveer 40.000.

Naast boeken, tijdschriften en andere documenten bezit de bibliotheek ook een interessante collectie video-programma's en enkele interactieve computer-programma's inzake algemene en tropische geneeskunde en diergeneeskunde.

De bibliotheek is toegankelijk voor ITG medewerkers en ITG studenten. Andere personen met wetenschappelijke opleiding kunnen, mits toestemming van de bibliothecaris, eveneens gebruik maken van de bibliotheek. Externe bezoekers worden verzocht zich eerst aan te melden bij de receptie tegenover de hoofdingang van het instituut.