Referentiewerken

Naast de computers bevindt zich een sectie met referentiewerken. Daar worden diverse rapporten verzameld met o.a. statistische gegevens in verband met demografie, gezondheid(szorg) en ziekte in ontwikkelingslanden.

Uiteraard worden ook op het Internet steeds meer van dergelijke gegevens beschikbaar gesteld. Om relevante sites op te sporen kan men naast de courante Web zoekmachines en meer gestructureerde repertoria ook bv. onze "Global Health" links pagina gebruiken.