Tijdschriften

Elektronische tijdschriften

De ITG bibliotheek biedt toegang aan tot een steeds toenemend aantal elektronische tijdschriften (incl. 1200 Wiley-Blackwell en 1500 EbscoHost titels), via het Internet. Links naar deze tijdschriften zijn te vinden in de (Engelstalige) E-journals lijst. Men dient er echter rekening mee te houden dat slechts een deel van de uitgevers toegang tot de full-text versies aanbiedt, terwijl de anderen zich beperken tot algemene informatie (b.v. abonnementen, instructies voor auteurs, enz.) inhoudstafels, of abstracts. Aan de hand van codes wordt in de lijst aangegeven wat beschikbaar is voor welke tijdschriften. Uitleg over deze codes vindt men bovenaan deze elektronische tijdschriftenlijst.

Gedrukte tijdschriften

De ITG bibliotheek bezit ongeveer 1.600 verschillende tijdschriften, waarvan nog een beperkt aantal lopende. Zowel de lopende als de afgesloten tijdschriften zijn terug te vinden in zowel de gedrukte Tijdschriftencatalogus als de elektronische ITG Library Serials Holdings database.

Recente nummers van lopende tijdschriften worden bewaard in de Broden leeszaal, waar ze, alfabetisch gerangschikt op titel, terug te vinden zijn in de kasten met schuine legborden. De gebonden volumes staan in de tijdschriftenleeszaal Rodhain. Ook deze zijn alfabetisch gerangschikt op hun titel. Alle tijdschriftnummers en gebonden volumes kunnen vrij uit de rekken genomen worden, doch dienen na lezing op één van de klasseertafels gelegd te worden.

Losse tijdschriftnummers en abstract-journals worden niet uitgeleend. Gebonden tijdschriften kunnen door het wetenschappelijk personeel van het ITG ontleend worden voor een periode van maximum één week, maar dienen evenwel onmiddellijk beschikbaar te blijven binnen het Instituut. Studenten en bezoekers kunnen geen tijdschriften ontlenen.