For the new year, the ITM library – alive and kicking – is once more proud to present to you a whole range of new (mostly digital) biomedical literature:

Elsevier/Science Direct

College Edition Complete

Over . . .

ITM Library Newsletter 2017

Now that a new academic year has started, we present you several new information sources:

CABI Direct
Over 11 million records from the CABI databases, providing an important complement to e.g. PubMed . . .

ITM Library - Newsletter Autumn 2016

We are proud to present to you “BrowZine” (http://browzine.com/), a comprehensive web-based table of contents alerting service for literally thousands of biomedical journals, both ITM subscribed-to and open access titles.

ITM patrons . . .

ITM Library - Introducing BrowZine

Toegang

De bibliotheek wordt in eerste instantie gebruikt door de wetenschappers werkzaam of studerend aan het ITG. Buitenstaanders met wetenschappelijke opleiding kunnen er echter ook terecht mits voorafgaandelijke toestemming van de bibliothecaris. Een formele toegangskaart is niet vereist, maar niet-ITG gebruikers worden verzocht zich bij elk bezoek aan de receptie aan de hoofdingang in te schrijven.

Collectie

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen is gespecialiseerd in volgende onderwerpen: tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde.

EDS Search

Enter search term: