The ITM Library – now hierarchically embedded within the Research Office and physically transformed into a one-floor enterprise (check out the new pictures on this website!) – continues to . . .

ITM Library Newsletter September 2021

The ITM library has recently had a major physical makeover: the remaining current printed journals were moved to the photocopy room and have made spacious room for ITM’s new computer room housing . . .

ITM Library Newsletter January 2020

In 2019 the ITM library continues to offer you more of the same, i.e. access to the biomedical literature resources available last year, but with ever increasing numbers of e-journals and e-books, . . .

ITM Library Newsletter February 2019

Collecties

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen is gespecialiseerd in literatuur inzake tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde.

Toegang

De bibliotheek wordt in eerste instantie gebruikt door de wetenschappers werkzaam of studerend aan het ITG. Buitenstaanders met wetenschappelijke opleiding kunnen er echter ook terecht mits voorafgaandelijke toestemming van de bibliothecaris. Een formele toegangskaart is niet vereist, maar niet-ITG gebruikers worden verzocht zich bij elk bezoek aan de hoofdingang aan te melden.

EDS Search

Enter search term: