The ITM library is once again proud to present to you a whole range of new digital biomedical content:

New E-journal content: Medline Complete: full-text of over 2,300 journals indexed in Medline / . . .

ITM Library Newsletter November 2017

For the new year, the ITM library – alive and kicking – is once more proud to present to you a whole range of new (mostly digital) biomedical literature:

Elsevier/Science Direct

College Edition Complete

Over . . .

ITM Library Newsletter 2017

Now that a new academic year has started, we present you several new information sources:

CABI Direct
Over 11 million records from the CABI databases, providing an important complement to e.g. PubMed . . .

ITM Library - Newsletter Autumn 2016

Collecties

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen is gespecialiseerd in literatuur inzake tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde.

Toegang

De bibliotheek wordt in eerste instantie gebruikt door de wetenschappers werkzaam of studerend aan het ITG. Buitenstaanders met wetenschappelijke opleiding kunnen er echter ook terecht mits voorafgaandelijke toestemming van de bibliothecaris. Een formele toegangskaart is niet vereist, maar niet-ITG gebruikers worden verzocht zich bij elk bezoek aan de hoofdingang aan te melden.

EDS Search

Enter search term: