In 2019 the ITM library continues to offer you more of the same, i.e. access to the biomedical literature resources available last year, but with ever increasing numbers of e-journals and e-books, . . .

ITM Library Newsletter February 2019

The ITM library is once again proud to present to you a whole range of new digital biomedical content:

New E-journal content: Medline Complete: full-text of over 2,300 journals indexed in Medline / . . .

ITM Library Newsletter November 2017

For the new year, the ITM library – alive and kicking – is once more proud to present to you a whole range of new (mostly digital) biomedical literature:

Elsevier/Science Direct

College Edition Complete

Over . . .

ITM Library Newsletter 2017

Collecties

De bibliotheek van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen is gespecialiseerd in literatuur inzake tropische geneeskunde en gezondheidszorg, epidemiologie, infectieziekten, microbiologie (bacteriologie, virologie, mycologie), parasitologie (protozoölogie, helminthologie), medische entomologie, tropische voeding, tropische diergeneeskunde.

Toegang

De bibliotheek wordt in eerste instantie gebruikt door de wetenschappers werkzaam of studerend aan het ITG. Buitenstaanders met wetenschappelijke opleiding kunnen er echter ook terecht mits voorafgaandelijke toestemming van de bibliothecaris. Een formele toegangskaart is niet vereist, maar niet-ITG gebruikers worden verzocht zich bij elk bezoek aan de hoofdingang aan te melden.

EDS Search

Enter search term: